‘ कीर्तीरूपे उरावे ‘, जखमी पोलीस हवालदार जाताना असे काही करून गेले की..

एखादा माणूस मृत्यूच्या दारात असताना कुणासाठी काही करू शकत नाही हा समज खोटा ठरवणारी एक घटना नागपूर इथे समोर आलेली …

‘ कीर्तीरूपे उरावे ‘, जखमी पोलीस हवालदार जाताना असे काही करून गेले की.. Read More